Al podcast estem d’estrena!

Estimats viatgers i viatgeres! Tenim novetats al podcast! Estem d’estrena!

Acabem d’estrenar el nou canal Experiències Viatgeres a Youtube. En aquest primer vídeo us donem a conèixer les darreres dates d’emissió dels dos últims capítols de la primera temporada del podcast.

Divendres 14 de juny a les 12 del migdia publicarem el #Capítol19 «Zermatt, allà on podem observar les muntanyes a través dels mélèzes al ritme del Gornergratbahn».

Divendres 28 de juny a les 12 del migdia publicarem el darrer capítol de la temporada. És a dir, el #Capítol20 «des de Zermatt fins al Gornergrat Kulm a bord del tren de cremallera del Gornergratbahn».

#ExperiènciesViatgeres19#ZermattallàonpodemobservarlesmuntanyesatravésdelsmélèzesalritmedelGornergratbahn#ExperiènciesViatgeres20#desdeZermattfinsalGornergratKulmaborddeltrendecremalleradelGornergratbahn